Tulevaisuustyökirja mikroyrittäjille

Mainospalvelu Kristasta Oy / Krista Jännäri valittiin suunnittelemaan layout ja taittamaan Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisema Yrittäjän tulevaisuustyökirja. Tämä interaktiivinen työkirja syntyi mikroyrittäjille suunnatun Toivo@Tee-hankkeen tulevaisuustyöpajojen pohjalta. Kirjoittajat ovat Leena Unkari-Virtanen ja Hanna-Maija Aarnio. Julkaisun kuvitus on hankkeeseen sisältyneen Päivä luovuudelle -tapahtumaan osallistujien taidetta. Pouring Art -tekniikkaharjoituksia ohjasi ja taulut kuvasi Pirre Toikkanen.

Toivo@Tee-hanketta toteuttivat Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Novago Yrityskehitys Oy ja Osuuskunta Orrellan Putiikkiopisto 1.4.2021–31.3.2023. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Mainospalvelussa on jatkossakin tarjolla valmius suunnitella ja toteuttaa erilaisia verkkoympäristössä toimivia pdf-vastauslomakkeita.

Jalontamisoppia suomeksi

Ensimmäinen suomalainen jalontamisopas on ilmestynyt

Opas kuuluu sarjaan Arboretum Mustilan kasvatusoppaat, ja sen on kustantanut Arboretum Mustilan Ystävät ry. Kirjoittaja on hortonomi, veteraanidendrologi Kimmo L. Kolkka, sisällön ovat toimittaneet Marjatta Laine ja Jaakko Saarinen. Ulkoasun suunnittelu ja taitto on Krista Jännärin käsialaa.

Jalontamisopas on suunnattu sekä oppikirjaksi että yhtä lailla ammattilaisten ja harrastajien käyttöön. 192-sivuisessa ja runsaasti kuvitetussa oppaassa on esitetty jalontamisen perusasiat ja -menetelmät selkeästi ja havainnollisesti, piirroksin ja valokuvin täydennettynä. Kuvittajina on useampia Mustilan Ystäviä. Kirjassa on paljon kokemusperäistä tietoa erilaisista jalontamistavoista ja eri kasvisukujen käsittelystä. Mukaan on pyritty saamaan kaikki puuvartiset, joilla on Suomessa mahdollisuuksia menestyä ja joiden lisäämisessä jalontaminen voi tulla kysymykseen.

Jalontamisopasta voi tilata Mustilan Ystäviltä.