Suomen MS-liitto auttaa MS-tautiin sairastuneiden työllistymisessä

Suomen MS-liitto tarjoaa ohjausta ja neuvontaa MS tai harvinaisen neurologisen sairauden diagnoosin saaneiden työkykyyn liittyvissä kysymyksissä. Liiton työllisyyspalvelut tukevat sekä sairastuneita että heidän työnantajiaan.

Työntekijöille tarjotaan yksilöllistä ohjausta ammatinvalintaa, ammatillista kuntoutusta sekä työssä selviytymistä koskevissa kysymyksissä. Työnantajat hyötyvät työllisyyspalveluista MS-liiton työllisyyssuunnittelijan tekeminä työpaikkakäynteinä. Tapaamisissa etsitään molempia osapuolia hyödyttävä ratkaisu, joka mahdollistaa työntekijän ammattitaidon pysyminen yrityksessä. Pienetkin muutokset esimerkiksi työolosuhteissa tai työajassa voivat tukea työkykyä.

 

Arpajaiset toteuttaa Tavara-arpa ry ja arpajaiskampanjan ulkoasun suunnitteli Mainospalvelu Kristasta Oy.
Arpoja voi tilata osoitteesta www.onlinearpa.net

testilinkki